Informace k zápisu a ceník školky

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2023/24.

 

Mateřská škola Děvínek, Nový Zlíchov 3159/16, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Bc. Petra Charvátová, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ke dni 1.9.2023 na základě podaných žádostí o přijetí:

 

Registrační číslo dítěte:
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316

 

Datum vyvěšení: 20.5.2023                                Bc. Petra Charvátová, ředitelka

Zápis do školky na nový školní rok 2023/2024

Zápis na nový školní rok 2023/2024 proběhne v řádném termínu stanoveném v § 34 Školského zákona a to dne:

10. 5. 2023 –  v čase od 14h do 16h

11. 5. 2023- v čase od 14h do 16h

 

Přihlášení dítěte do Ekoškolky Děvínek je možné do naplnění kapacity.

Žádost zašlete:

a) e-mailem: info@devinek.cz

b) osobně: po předchozí telefonické domluvě: 739 242 355, ředitelka, Petra Charvátová

Kontakt: 739 242 355, ředitelka, Petra Charvátová

K zápisu jsou potřeba tyto dokumenty:

  1. vyplněná žádost o přijetí vašeho dítěte
  2. kopie rodného listu a očkovacího průkazu vašeho dítěte
  3. kopie občanského průkazu zákonného zástupce

 

Žádost o zápis

Stáhněte si formulář s žádostí o zápis do školky

Ceník na školní rok 2023/24

Měsíční školné 3 dny v týdnu 4 dny v týdnu 5 dní v týdnu
Půldenní7:00 – 13:00 6 900 Kč 7 200 Kč 7 900 Kč
Celodenní7:00 – 17:00 9 500 Kč 11 000 Kč 12 900 Kč
V ceně celodenní docházky jsou zahrnuty také kroužky (výtvarné tvoření, hra na zobcovou flétnu, angličtina)

Ceník stravného na školní rok 2023/24

Stravné pro děti do 4 let věku 1 den
Půldenní 7:00 – 13:00 100 Kč Půldenní stravné zahrnuje: 1x svačinu, 1x oběd, pitný režim
Celodenní 7:00 – 17:00 115 Kč Celodenní stravné zahrnuje: 2x svačinu, 1x oběd, pitný režim
Stravné pro děti od 4 let věku 1 den
Půldenní 7:00 – 13:00 115 Kč Půldenní stravné zahrnuje: 1x svačinu, 1x oběd, pitný režim
Celodenní 7:00 – 17:00 130 Kč Celodenní stravné zahrnuje: 2x svačinu, 1x oběd, pitný režim