Zajímá Vás, jak výuka u nás probíhá?

Rádi byste se dozvěděli více o našem vzdělávacím programu, hodnotách, přístupu k dětem a vzdělávání?

Chtěli byste se přijít podívat na prostory komunitní školy?

Přijďte! 🍁 Těšíme se na Vás! 🍂

Konkrétní čas si rezervujte na tel.: 739 242 355, Petra Charvátová, ředitelka

Naše komunitní škola je malá školní skupina první až třetí třídy základního vzdělávání. Maximální kapacita třídy je 12 dětí. Děti mají svého třídního učitele.

Výuka probíhá v epochách, tzn. že mají děti každý den 2 předměty, které trvají 2x 1,5 hodiny. Delší čas na výuku nabízí možnost se tématu věnovat dostatečně do hloubky, možnost využívat ve výuce různé metody zjišťování a důkladně rozebrat dané téma. Výuka probíhá převážně venku.

Jeden den v týdnu probíhá výuka v anglickém jazyce.  Výuku v daný den vede anglicky mluvící učitel v návaznosti na ŠVP Komunitní školy Děvínek. Děti tak pokračují ve výuce dle učebního plánu. Věříme, že formou standardní výuky (ale v anglickém jazyce) děti dostanou přirozené základy k vnímání cizího jazyka a dostatečnou průpravu k dalšímu vzdělávání.

Děti pracují s učebnicemi, pracovními listy, badatelskými pomůckami a přírodními materiály.

Učebnice využívané v naší škole:

 • Matematika – Pracovní učebnice – prof. Hejný a kol.
 • Čeština – Učíme se číst a psát, Už čteme a píšeme sami –  Fraus
 • Prvouka – Učebnice nové generace, Fraus
 • Hudební výchova – Cesta do světa hudby, Fraus
 • Angličtina – Matt the Bat – Fraus
Během výuky propojujeme hudební a výtvarné činnosti do každého dne. Děti mají ve školce svoji flétnu, na kterou se učí, třída je vybavena Orffovými nástroji a kytarou.

JAK TO CELÉ PROBÍHÁ?

Děti jsou přihlášené k domácímu vzdělávání a jsou zapsaní ke vzdělávání v základní škole, se kterou spolupracujeme.  Rádi vám poradíme se všemi náležitostmi, které jsou zapotřebí pro docházku vašeho dítěte do naší komunitní školy. Výuka probíhá standardně a to od pondělí do pátku od 8h do 13.30. Nebo s využitím družiny od 7h do 17h. V rámci odpoledního pobytu v družině jsou v nabídce také kroužky.

Informace k zápisu a ceník

Zápisy již probíhají, neváhejte se na nás obrátit pro více informací!

NAŠE HODNOTY

 • Učitelé: přátelsky, s respektem a kvalifikovaně
 • Učíme se: na zahradě, ve třídě i v lese
 • Rozvíjíme: kritické myšlení a soft skills
 • Anglicky: přirozeně v rámci výuky
 • Udržitelně: program Ekoškola a environmentální pedagogika
 • Jíme: zdravě a sezonně (možnost i svačin)
 • Odpoledne: venkovní družina a kroužky

Jaký je obvyklý denní režim?

Velmi často trávíme den venku v přírodě či na naší zahradě

VIZE ŠKOLY

Po loučení s našimi předškoláky jsme každý rok cítili radost i smutek. Dřímala v nás myšlenka na otevření pokračování školky v podobě malé komunitní školy. Společně s některými rodiči jsme se pak tento krok rozhodli realizovat a vznikla naše škola. Její cíle jsou navázat na chod školky, tedy být s dětmi každý den venku, pěstovat vztahy založené na partnerském přístupu, podporovat individualitu. Zároveň je však obohacena prostorem pro poznání a učení v širším slova smyslu. Děti rostou a jejich potřeby a tužby se mění s nimi. V naší škole chceme nabídnout kvalitní vzdělávání, které bude na jedné straně splňovat cíle rámcového vzdělávacího programu platného pro základní vzdělání, na druhé straně bude aktivní, hmatatelné a srozumitelné.

Přístup k dětem a ke vzdělání:

 • práce s chybou, respektující přístup, vztah k sobě
 • pedagogické cíle – pomáhat dětem objevovat svět a jeho možnosti, rozvíjet děti v tom, co je baví, představovat dětem paletu různých možností, které mohou vyzkoušet
 • výuka v angličtině
 • projektová výuka
 • environmentální výuka

Předměty, které nás provází týdnem ve škole:

 • Matematika: Hejného metoda, učebnice a pracovní sešity od H-matu
 • Psaní: tiskací i psací abeceda
 • Čtení: genetická metoda
 • Člověk a jeho svět: příroda a koloběh roku
 • Tělocvik: venku formou her a cvičení
 • Výtvarka: různé techniky, využívání materiálu z přírody
 • Hudebka: zpěv, hra na flétnu a Orffovy nástroje
 • Angličtina: jeden den v týdnu v rámci výuky