Zajímá Vás, jak výuka u nás probíhá?

Rádi byste se dozvěděli více o našem vzdělávacím programu, hodnotách, přístupu k dětem a vzdělávání?

Chtěli byste se přijít podívat na prostory komunitní školy?

Přijďte! 🍁 Těšíme se na Vás! 🍂

Konkrétní čas si rezervujte na tel.: 739 242 355, Petra Charvátová, ředitelka

Naše komunitní škola je malá školní skupina 1. až 3. třídy. Od školního roku 2024/2025 i 4. a 5. třídy základního vzdělávání.

Maximální kapacita třídy je 12 dětí. Děti mají svého třídního učitele.

Výuka probíhá v epochách, tzn. že mají děti každý den 2 předměty, které trvají 2x 1,5 hodiny. Delší čas na výuku nabízí možnost se tématu věnovat dostatečně do hloubky, možnost využívat ve výuce různé metody zjišťování a důkladně rozebrat dané téma. Výuka probíhá převážně venku.

Jeden den v týdnu probíhá výuka v anglickém jazyce.  Výuku v daný den vede anglicky mluvící učitel v návaznosti na ŠVP Komunitní školy Děvínek. Děti tak pokračují ve výuce dle učebního plánu. Věříme, že formou standardní výuky (ale v anglickém jazyce) děti dostanou přirozené základy k vnímání cizího jazyka a dostatečnou průpravu k dalšímu vzdělávání.

Děti pracují s učebnicemi, pracovními listy, badatelskými pomůckami a přírodními materiály.

Učebnice využívané v naší škole:

 • Matematika – Pracovní učebnice – prof. Hejný a kol.
 • Čeština – Učíme se číst a psát, Už čteme a píšeme sami –  Fraus
 • Prvouka – Učebnice nové generace, Fraus
 • Hudební výchova – Cesta do světa hudby, Fraus
 • Angličtina – Matt the Bat – Fraus
Během výuky propojujeme hudební a výtvarné činnosti do každého dne. Děti mají ve školce svoji flétnu, na kterou se učí, třída je vybavena Orffovými nástroji a kytarou.

JAK TO CELÉ PROBÍHÁ?

Děti jsou přihlášené k domácímu vzdělávání a jsou zapsaní ke vzdělávání v základní škole, se kterou spolupracujeme.  Rádi vám poradíme se všemi náležitostmi, které jsou zapotřebí pro docházku vašeho dítěte do naší komunitní školy. Výuka probíhá standardně a to od pondělí do pátku od 8h do 13.30. Nebo s využitím družiny od 7h do 17h. V rámci odpoledního pobytu v družině jsou v nabídce také kroužky.

Informace k zápisu a ceník

Zápisy již probíhají, neváhejte se na nás obrátit pro více informací!

NAŠE HODNOTY

 • Učitelé: přátelsky, s respektem a kvalifikovaně
 • Učíme se: na zahradě, ve třídě i v lese
 • Rozvíjíme: kritické myšlení a soft skills
 • Anglicky: přirozeně v rámci výuky
 • Udržitelně: program Ekoškola a environmentální pedagogika
 • Jíme: zdravě a sezonně (možnost i svačin)
 • Odpoledne: venkovní družina a kroužky

Jaký je obvyklý denní režim?

Velmi často trávíme den venku v přírodě či na naší zahradě

VIZE ŠKOLY

Po loučení s našimi předškoláky jsme každý rok cítili radost i smutek. Dřímala v nás myšlenka na otevření pokračování školky v podobě malé komunitní školy. Společně s některými rodiči jsme se pak tento krok rozhodli realizovat a vznikla naše škola. Její cíle jsou navázat na chod školky, tedy být s dětmi každý den venku, pěstovat vztahy založené na partnerském přístupu, podporovat individualitu. Zároveň je však obohacena prostorem pro poznání a učení v širším slova smyslu. Děti rostou a jejich potřeby a tužby se mění s nimi. V naší škole chceme nabídnout kvalitní vzdělávání, které bude na jedné straně splňovat cíle rámcového vzdělávacího programu platného pro základní vzdělání, na druhé straně bude aktivní, hmatatelné a srozumitelné.

Přístup k dětem a ke vzdělání:

 • práce s chybou, respektující přístup, vztah k sobě
 • pedagogické cíle – pomáhat dětem objevovat svět a jeho možnosti, rozvíjet děti v tom, co je baví, představovat dětem paletu různých možností, které mohou vyzkoušet
 • výuka v angličtině
 • projektová výuka
 • environmentální výuka

Předměty, které nás provází týdnem ve škole:

 • Matematika: Hejného metoda, učebnice a pracovní sešity od H-matu
 • Psaní: tiskací i psací abeceda
 • Čtení: genetická metoda
 • Člověk a jeho svět: příroda a koloběh roku
 • Tělocvik: venku formou her a cvičení
 • Výtvarka: různé techniky, využívání materiálu z přírody
 • Hudebka: zpěv, hra na flétnu a Orffovy nástroje
 • Angličtina: jeden den v týdnu v rámci výuky