Režim dne ve školní skupině

Rozvrh

Rozvrh třídy je v epochách. Každý den mají děti 2 epochy, což jsou 2 bloky, z nichž každý trvá 1,5 hodiny a je určený pro jeden předmět.

 

Rozvrh

Pondělí – Český jazyk, Prvouka

Úterý – Výletní den – Český jazyk, Matematika

Středa – Matematika, Hudební výchova

Čtvrtek – Angličtina, Výtvarná výchova

Pátek – GLOBE, Tělesná výchova

Den půlený (ve třídě/ venku)

8:00 – 8:30 ranní kruh – společný pozdrav, úvodní povídání o tématu, hra na procvičení jemné motoriky, říkanky apod.
8:30 – 10:00 1. epocha – pobyt ve třídě – práce na projektu, ve skupinách, jednotlivě – dle programu
10:00 – 10:30 svačina
10:30 – 12:00 2. epocha – venkovní pobyt – práce na projektu, ve skupinách, jednotlivě – dle programu
12:00 – 12:30 reflexní kruh – shrnutí dne, prezentace práce, úklid pomůcek aj.
12:40 – 13:15 oběd
13:15 – 13:30 odchod po obědě
13:30 – 15:00 volná hrakroužky
15:00 – 17:00 pobyt na zahradě

Celý den venku

8:00 sraz na zahradě školy- společný odchod do okolí
8:30 – 10:00 1. epocha – pobyt venku- práce na projektu, ve skupinách, jednotlivě – dle programu
10:00 – 10:30 svačina
10:30 – 12:00 2. epocha – pobyt venku- práce na projektu, ve skupinách, jednotlivě – dle programu
12:00 – 12:15 reflexní kruh – shrnutí dne, prezentace práce, návrat do školy
12:45 – 13:15 oběd
13:15 – 13:30 odchod po obědě
13:30 – 15:00 volná hra/kroužky
15:00 – 17:00 pobyt na zahradě

Možnost školní družiny

  • Ranní družina: 7.00 – 8.00
  • Odpolední družina: 13.30 – 17.00 ( kroužky, pobyt venku)

Výletní dny

Sraz na zahradě do 8 hodin. Výlety tematicky po Praze dle programu. Adekvátní střídání přírody a města.

Smyslem výletů je předat dětem povědomí o přírodním, kulturním a společenském dědictví naší Země/země.

  • Ve městě – architektura, české báje, pověsti, slavné události
  • V přírodě – fauna a flora Česka, roční období a jejich zvláštnosti, posloupnost a koloběh roku v přírodě, přírodní úkazy, „zázraky“ přírody
  • Za kulturou – divadla, výstavy, koncerty, knihovny