Režim dne ve školce

Režim dne ve školce:

7:00 – 8:30 děti se průběžně scházejí, volná hra
8:30 – 9:00 ranní elipsa, zpívání, říkanky, pohybové hry, naladění na další aktivity
9:00 – 9:40 řízená činnost dle tématu (individuální, nebo ve skupinkách)
9:40 – 10:00 dopolední svačinka
10:00 – 12:15 pobyt venku – zahrada, výpravy do okolí
12:30 oběd, vyzvedávání dětí po obědě
13:00 – 14:30 čtení pohádky, odpočinek, možnost spánku, klidová činnost
13:30 – 14:30 nabídka kroužků (výtvarka, flétna, Ekoškola, zpívání s kytarou)
14:30 – 15:00 odpolední svačinka, vyzvedávání dětí po svačině
15:00 – 17:00 odpolední pobyt venku, vyzvedávání dětí

Odpolední kroužky jsou v ceně celodenní docházky.

Dokumenty platné pro školní rok 2022/2023

Školní vzdělávací program MŠ Děvínek

Školní řád MŠ Děvínek

Podmínky přijetí dítěte do MŠ