Náš tým

Petra

Zakladatelka, Ředitelka

Jako matka dvou, dnes již dospělých, synů, jsem několikrát řešila otázky spojené se vzděláváním a výchovou. Pro své děti jsem hledala spojení dobrého vzdělání a vlídného přístupu. Vím tedy, jak je pro rodiče důležité, aby místo, jež pro své děti vyberou, bylo místem, ve které budou mít plnou důvěru. Začínala jsem jako učitelka u nejmenších dětí ve věku dvou až čtyř let a pokračovala ve třídě předškoláků. Následovalo vedení týmu jako zástupkyně ředitelky a poté místo ředitelky v Ekoškolce, z níž Děvínek pochází. Možnost posunout se dál a zároveň setrvat u přístupu, kterému věřím, je teď moje/naše vize. Ve volném čase ráda odpočívám v tichu přírody s šálkem dobré kávy.

Petra

Zakladatelka, Pedagog

Vystudovala jsem SPgŠ v Litomyšli, obor předškolní a mimoškolní pedagogika se specializací dramatické výchovy, nyní distančně studuji Pedagogiku na FF UK. Během praxe jsem se blíže seznámila s alternativními přístupy waldorfské, montessori a lesní pedagogiky. Absolvovala jsem kurz Permakulturní pedagogiky, Montessori pedagogiky a kurz Respektovat a být respektován. Jsem v naší školce čtvrtým rokem. Od září spolupracuji s Terezou na vedení školní třídy a nadále provázím naše nejmenší ve školce.
Děvínek je nový starý domov. Místo, kde se snoubí vzdělávání s radostí a humorem. Každodenní pobyt venku za každého počasí nabízí neskutečnou škálu zážitků, možnost společně s dětmi pozorovat a s úctou zkoumat přírodu v jejích podobách. Ve volném i pracovním čase ráda hraji na kytaru a jiné nástroje, trávím čas v českých lesích, pracuji se dřevem a přemýšlím o životě.

Tereza

Pedagog

Letos mě čekají státní zkoušky ze studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jako specializaci svého oboru jsem si vybrala hudební výchovu, ke které mám hodně blízko. Hraju totiž na flétnu, klavír a trombon a jako samouk se učím na kytaru. Na praxích jsem si vyzkoušela, že opravdu lze děti učit tak, aby je učení bavilo a aby měly radost z objevování. Měla jsem možnost vidět jak hodiny v klasických školách, tak i alternativní způsoby výuky. V alternativním vzdělávání mě oslovuje velká svoboda dětí a nevyvíjení tlaku a nutnosti stále s někým soutěžit a přizpůsobovat se okolí. Mě osobně nejvíc baví hodiny matematiky a hudební výchovy. Hodně mě oslovuje konstruktivistický přístup výuky a také Hejného matematika, která přináší dětem možnost vlastních objevů a odhalování souvislostí. Od malička trávím spoustu volného času ve skautu, kde posledních šest let působím jako vedoucí u oddílu světlušek – tedy holčiček od 7 do 9 let. Jako vedoucí jsem absolvovala řadu různých táborů, stanových i příměstských, pro děti předškolní i starší. Mám za sebou i kurz zdravotníka zotavovacích akcí a vůdcovský kurz, kde se skládají zkoušky z různých oblastí, jako jsou psychologie, seberozvoj nebo práce v týmu. Ve volném čase ráda čtu, učím se různé ruční práce a chodím do přírody.

Děvínek - Eva

Eva

Pedagog

Vystudovala jsem malbu na Fakultě umění a designu LS na ZČU a zároveň bakalářský obor Vizuální kultura na Pedagogické fakultě. S vedením skupiny dětí jsem se poprvé seznámilave skautovi a moc se mi tam zalíbilo. A tak jsem pokračovala ve výuce výtvarných kurzů v Domě dětí a mládeže a následně jsem pracovala několik let jako pedagog v Ekoškolce Rozárce. Při práci s dětmi mě baví jejich nekončící fantazie a tvůrčí nadšení. V Děvínku pracuji jako externí pedagog. Spolupracuji na tvorbě programu a tvůrčí práci. Moc ráda cestuji, ať už po Čechách, nebo v zahraničí. V posledních letech jsem si oblíbila plachtění v Chorvatsku. Také ráda čtu, dám si dobré víno a zajdu s kamarády na výstavu nebo koncert.

Děvínek - Dorota

Dorota

Pedagog

Jsem optimista s láskou k přírodě a dětem. Sama jsem ze 7 sourozenců, od malička jsem byla ve skautu a později jsem se stala i skautskou vedoucí, takže děti jsem kolem sebe měla vždycky a staly se mojí součástí. Rok jsem bydlela v Sázavě jako aupair a starala jsem se o dvojčata téměř od jejich narození. Ve volných chvílích se věnuji vzdělávání ve skautingu, hudbě (zpěv i hraní na nástroje), dětem a dalším zajímavým projektům, které jsou zrovna po ruce. Mám moc ráda i turistiku a všemožné míčové hry a sporty. Zajímám se o ekologii a udržitelnost. Již několik let pořádám letní tábory (pro děti předškolního a školního věku) a mám také kurz zdravotníka zotavovacích akcí.

Berenika

Anglicky hovořící pedagog

Dokončuji bakalářské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Ve svém studiu jsem se více zaměřovala na psychologii a angličtinu. Mluvit anglicky mě velmi baví a ráda se v angličtině posouvám dál. Ale vždycky to tak nebylo, nepřišli mi do života učitelé, kteří by mě angličtinu doopravdy naučili, a tak jsem se donutila až na gymnáziu se angličtinu naučit sama úplně od začátku. Líbí se mi, že děti dostanou možnost se s angličtinou setkat už ve školce, do budoucna jim půjde mnohem lépe. Ráda trávím čas s dětmi a vím, že ve společně stráveném čase se toho jeden od druhého mnoho naučíme. Dělala jsem deset let atletiku, takže ráda běhám nebo cvičím jógu a ve volném čase se zajímám o seberozvoj.

Děvínek - Lucie

Lucie

Asistentka pedagoga

Studuji obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Při vedení dětské skupiny často souzním s alternativními pedagogickými směry, například prvky z waldorfské či Montessori pedagogiky. To zejména proto, že zde žáci nesoutěží, kdo je chytřejší, rychlejší či odvážnější, ale srovnávají se pouze v tom, kde byli včera a kde jsou dnes. Cítím také velkou potřebu děti učit méně v učebnicích a více v opravdickém světě, který je kolem nás. Proto si myslím, že enviromentální výchova je ve školkách a školách stěžejní. Jedním z mých největších koníčků je hudba a zpěv. Již několikátým rokem vedu kroužek kytary a kroužek Zpívánky pro předškolní děti. Proto jsem absolvovala kurz pro pedagogy volného času. Dále působím v menším smíšeném sboru a také v malé kapele, ve které zpíváme vánoční koledy. Pravidelně také jezdím na dětské tábory jako oddílová vedoucí. Ve volném čase ráda běhám, podnikám výlety po Krkonoších nebo Českém ráji.

Děvínek - Lenka

Lenka

Provozní

Mám dva syny a čtyři vnoučata. Obě rodiny ráda navštěvuji a peču pro ně nevšední dorty. Se svou čtyřnohou kamarádkou chodím na procházky do Dalejského a Prokopského údolí nebo si vyjedu na kole. Relaxuju u drobných ručních prací, s knížkou nebo u televize, a když je hezky, na zahradě. Tam kromě květin pěstuji také bio ovoce a zeleninu, kterou po sklizni zpracovávám. To také upřednostňuji ve školce při přípravě svačin pro děti. A přestože mám nárok na zasloužený odpočinek, láska a kontakt s dětmi mě posilují. Ráda jim připravuji zdravé svačinky, pomáhám s oblékáním anebo třeba přečtu pohádku. Absolvovala jsem kurz první pomoci a kurz chůvy pro předškolní děti.

Katka

Pomocná provozní (zaměstnána přes organizaci Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.)

Vystudovala jsem Střední katolickou školu Platnéřská v Praze, obor Praktická škola dvouletá. V rámci školy jsem sbírala pracovní zkušenosti na různých praxích, např. na Přírodovědecké fakultě a v České spořitelně jsem vykonávala pomocnou administrativu, v McDonald´s jsem se starala o úklid. Po škole jsem pracovala v KFC, kde jsem se starala o to, aby měli zákazníci vždy čisté tácy, pak jsem byla ve firmě Pasta Fidli v Mníšku pod Brdy, ve výrobně těstovin. Také jsem se učila obsluhovat hosty, připravovat kafíčko a servírovat zákusky v Kavárně Mezi řádky. Od poloviny března 2022 jsem začala pracovat tady v Ekoškolce Děvínek. Ve školce jsem chtěla pracovat, protože mám děti moc ráda, ráda si s nimi povídám a je mi s nimi dobře.

Ve volném čase hraji na kytaru, jsem začátečník. Ráda si vybarvuji, chodím na Internet, na emaily, čtu si zprávy. Hodně si čtu romány. Ráda jezdím na kole, lyžuji, chodím na výlety, ráda plavu. Učím se anglicky. Chodím na Taekwondo, mám modrý pásek, cvičím 15 let. Bavilo mě natáčení pro seriál Chlap, kde jsem si zahrála sestru Karolínu hlavního hrdiny.