Náš tým

Petra

Zakladatelka, Ředitelka

Jako matka dvou, dnes již  dospělých, synů, jsem několikrát řešila otázky spojené se vzděláváním a výchovou. Pro své děti jsem hledala spojení dobrého vzdělání a vlídného přístupu. Vím tedy, jak je pro rodiče důležité, aby místo, jež pro své děti vyberou, bylo místem, ve které budou mít plnou důvěru. Vystudovala jsem zdravotní školu, obor dětská sestra, a zkušenosti z práce na dětském nemocničním oddělení mě dále nasměrovaly na studium speciální pedagogiky a dalšího vzdělávání v oblasti péče o děti. Začínala jsem jako učitelka u nejmenších dětí ve věku dvou až čtyř let a pokračovala ve třídě předškoláků. Následovalo vedení týmu jako zástupkyně ředitelky a poté místo ředitelky v Ekoškolce, z níž Děvínek pochází. Možnost posunout se dál a zároveň setrvat u přístupu, kterému věřím, je teď moje/naše vize. Ve volném čase ráda odpočívám v tichu přírody s šálkem dobré kávy.

Petra

Zakladatelka, Pedagog

Vystudovala jsem SPgŠ v Litomyšli, obor předškolní a mimoškolní pedagogika se specializací dramatické výchovy, nyní distančně studuji Pedagogiku na FF UK. Během praxe jsem se blíže seznámila s alternativními přístupy waldorfské, montessori a lesní pedagogiky. Absolvovala jsem kurz Permakulturní pedagogiky, Montessori pedagogiky a kurz Respektovat a být respektován.  Spolupracuji s Luckou na vedení školní skupiny a nadále provázím naše nejmenší ve školce.
Děvínek je místo, kde se snoubí vzdělávání s radostí a humorem. Pobyt venku za každého počasí nabízí neskutečnou škálu zážitků. Možnost společně s dětmi pozorovat a s úctou zkoumat přírodu v jejích podobách. Ve volném i pracovním čase ráda hraji na kytaru a jiné nástroje, trávím čas v českých lesích, pracuji se dřevem a při četbě filozofických spisů přemýšlím o životě.

Děvínek - Eva

Eva

Spoluzakladatelka

Vystudovala jsem malbu na Fakultě umění a designu LS na ZČU a zároveň bakalářský obor Vizuální kultura na Pedagogické fakultě. S vedením skupiny dětí jsem se poprvé seznámila ve skautovi a moc se mi tam zalíbilo. A tak jsem pokračovala ve výuce výtvarných kurzů v Domě dětí a mládeže a následně jsem pracovala několik let jako pedagog v Ekoškolce. Při práci s dětmi mě baví jejich nekončící fantazie a tvůrčí nadšení.  V Děvínku spolupracuji na tvorbě programu a tvůrčí práci. Moc ráda cestuji, ať už po Čechách, nebo v zahraničí. V posledních letech jsem si oblíbila plachtění v Chorvatsku. Také ráda čtu, dám si dobré víno a zajdu s kamarády na výstavu nebo koncert.

Děvínek - Dorota

Dorota

Pedagog

Jsem optimista s láskou k přírodě a dětem. Sama jsem ze 7 sourozenců, od malička jsem byla ve skautu a později jsem se stala i skautskou vedoucí, takže děti jsem kolem sebe měla vždycky a staly se mojí součástí. Rok jsem bydlela v Sázavě jako aupair a starala jsem se o dvojčata téměř od jejich narození. Ve volných chvílích se věnuji vzdělávání ve skautingu, hudbě (zpěv i hraní na nástroje), dětem a dalším zajímavým projektům, které jsou zrovna po ruce. Mám moc ráda i turistiku a všemožné míčové hry a sporty. Zajímám se o ekologii a udržitelnost. Již několik let pořádám letní tábory (pro děti předškolního a školního věku) a mám také kurz zdravotníka zotavovacích akcí.

Berenika

Pedagog, anglicky hovořící pedagog

Dokončuji bakalářské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Ve svém studiu jsem se více zaměřovala na psychologii a angličtinu. Mluvit anglicky mě velmi baví a ráda se v angličtině posouvám dál. Ale vždycky to tak nebylo, nepřišli mi do života učitelé, kteří by mě angličtinu doopravdy naučili, a tak jsem se donutila až na gymnáziu se angličtinu naučit sama úplně od začátku. Líbí se mi, že děti dostanou možnost se s angličtinou setkat už ve školce, do budoucna jim půjde mnohem lépe. V Děvínku trávím čas převážně s nejmenšími dětmi a vím, že ve společně stráveném čase se toho jeden od druhého mnoho naučíme. Deset let jsem se věnovala atletice, takže ráda běhám nebo cvičím jógu a ve volném čase se zajímám o seberozvoj.

Veronika

Pedagog

Jsem absolventkou ekologie a ochrany životního prostředí s touhou předat nadšení a lásku k přírodě dětem. Už od mala mám kolem sebe spoustu dětí a práce s nimi mě velice baví a naplňuje. Možnost pracovat v Děvínku mě nadchla právě tím, že se zde spojuje jak přátelský a respektující přístup k dětem, tak i environmentální výchova. Věřím, že v tomto spojení můžeme dětem nabídnout citlivější vnímání k lidem i naší Zemi.

Ve volných chvílích se věnuji výtvarným, kreativním technikám, focení a ekologii. Ráda chodím na výlety, poznávám nové věci i místa a cvičím jógu.

Jana

Asistentka 

V současné chvíli ukončuji své bakalářské studium na FTVS v oboru Trenér plavání. S dětmi jsem si vždy rozuměla, a mnohokrát jsem proto dostala nabídku vést různé kroužky. Rok jsem učila děti předškolního i školního věku plavání, ještě blíže mě ale k práci ve školce přiblížilo narození dvou dětí mé sestry.

Práci v Děvínku jsem si vybrala, protože zde mají všichni o děti opravdový zájem, staví na všestranném rozvoji a respektujícím přístupu a mně pozice asistentky zároveň umožní učit se od týmu zkušených lidí. V životě mě pohání touha chtít všemu porozumět.

Mám mnoho zájmů a ráda se vzdělávám. Ve volném čase se věnuji např. latinskoamerickým tancům, bojovému umění kyusho, výrobě přírodní kosmetiky nebo studiu Feng Shui. Absolvovala jsem kurz výživy, plavčíka a mnoho dalších.

Adéla

Asistentka 

Jsem studentkou českého jazyka a literatury na UK a UHK. V minulosti jsem vedla výtvarný kroužek pro děti, dobrovolničila jako asistent na keramice a řadu let se účastnila příprav festivalu Mateřinka pro mateřské školy.
Jako nejstarší z osmi vnoučat jsem stále obklopena dětmi, které mi vždy přináší radost, již bych ráda opětovala. V budoucnu bych se proto ráda věnovala učitelství. Na práci v Děvínku mě zaujal přístup pedagogů k dětem a možnost trávit spolu s nimi více času v přírodě.
Volný čas nejraději trávím nad knihou s dobrým čajem, kreslením, hrou na flétnu nebo se věnuji své mladší sestře.

Renata

Asistentka

Vystudovala jsem gymnázium a nyní studuji Přírodovědeckou fakultu UK, kde se zabývám přírodními zdroji a ochranou životního prostředí. 

Od mala jsem obklopena dětmi. Mám mladší sestru a spoustu bratranců i sestřenic. Děvínek je pro mě místo, kde se ctí hodnoty, které jsou mi blízké a ráda tady trávím čas společně s dětmi.  

Hraji na zobcovou i příčnou flétnu. Mám blízko k dramatice, zpěvu a scénickému tanci. Ráda trávím čas venku v přírodě. S rodinou se staráme o včely a ovocný sad. Volný čas vyplňuji hlavně sporty jako bruslení, jízda na kole, v zimě pak lyžováním. Moc ráda cestuji, čtu, vařím a nebojím se zkoušet nové věci.

Děvínek - Lenka

Lenka

Provozní

Mám dva syny a čtyři vnoučata. Obě rodiny ráda navštěvuji a peču pro ně nevšední dorty. Se svou čtyřnohou kamarádkou chodím na procházky do Dalejského a Prokopského údolí nebo si vyjedu na kole. Relaxuju u drobných ručních prací, s knížkou nebo u televize, a když je hezky, na zahradě. Tam kromě květin pěstuji také bio ovoce a zeleninu, kterou po sklizni zpracovávám. To také upřednostňuji ve školce při přípravě svačin pro děti. A přestože mám nárok na zasloužený odpočinek, láska a kontakt s dětmi mě posilují. Ráda jim připravuji zdravé svačinky, pomáhám s oblékáním anebo třeba přečtu pohádku. Absolvovala jsem kurz první pomoci a kurz chůvy pro předškolní děti.

Katka

Pomocná provozní (zaměstnána přes organizaci Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.)

Vystudovala jsem Střední katolickou školu Platnéřská v Praze, obor Praktická škola dvouletá. V rámci školy jsem sbírala pracovní zkušenosti na různých praxích, např. na Přírodovědecké fakultě a v České spořitelně jsem vykonávala pomocnou administrativu, v McDonald´s jsem se starala o úklid. Po škole jsem pracovala v KFC, kde jsem se starala o to, aby měli zákazníci vždy čisté tácy, pak jsem byla ve firmě Pasta Fidli v Mníšku pod Brdy, ve výrobně těstovin. Také jsem se učila obsluhovat hosty, připravovat kafíčko a servírovat zákusky v Kavárně Mezi řádky. Od poloviny března 2022 jsem začala pracovat tady v Ekoškolce Děvínek. Ve školce jsem chtěla pracovat, protože mám děti moc ráda, ráda si s nimi povídám a je mi s nimi dobře.

Ve volném čase hraji na kytaru, jsem začátečník. Ráda si vybarvuji, chodím na Internet, na emaily, čtu si zprávy. Hodně si čtu romány. Ráda jezdím na kole, lyžuji, chodím na výlety, ráda plavu. Učím se anglicky. Chodím na Taekwondo, mám modrý pásek, cvičím 15 let. Bavilo mě natáčení pro seriál Chlap, kde jsem si zahrála sestru Karolínu hlavního hrdiny.