Ekoškolka Děvínek

Do Ekoškolky Děvínek je možné se přihlásit v průběhu celého roku. Děti přijímáme až do naplnění kapacity tříd.

Dětská skupina Děvínek je otevřená pro děti ve věku dvou až čtyř let.

Ekoškolka Děvínek je otevřená pro děti ve věku tří až sedmi let.

Rádi vás informujeme o tom, jak vše v naší školce probíhá a jste vítáni i na návštěvu Děvínku.

Potřebné formuláře k zápisu do školky a další podrobnosti najdete v záložce Ekoškolka https://devinek.cz/ekoskolka/informace-k-zapisu-do-skolky/.